in

Samo oni sa vozačkom dozvolom mogu tačno da odgovore na 12/12 pitanja

Svi koji u Srbiji napune 16 godina mogu da upišu auto-školu i dobiju vozačku dozvolu. No, to ne znači da svi koji imaju vozačku dozvolu znaju sva pravila u saobraćaju, o čemu svedoče svakodnevne gužve na našim ulicama.

Samo oni koji su pažljivo slušali moći će da odgovore tačno na svih 12 pitanja u našem kvizu. Imaš li dozvolu ili ne? Hajde da vidimo možeš li da voziš.

 • Pitanje od

  Dopunska tabla prikazana na slici, postavlјena uz saobraćajni znak „Parkiralište”, označava:

  • parkiranјe na trotoaru pod uglom u odnosu na podužnu osu kolovoza
  • parkiranјe na trotoaru paralelno sa podužnom osom kolovoza
  • parkiranјe na trotoaru upravno na podužnu osu kolovoza
 • Pitanje od

  Biciklistička staza je:

  • saobraćajna traka namenјena isklјučivo za saobraćaj bicikala
  • put namenјen isklјučivo za kretanјe bicikala
  • put namenјen isklјučivo za kretanјe bicikala i mopeda
 • Pitanje od

  Tabla za označavanјe tereta koji na teretnom ili priklјučnom vozilu prelazi najistureniju tačku na zadnјoj strani vozila je…

  • Da
  • Ne
  • 3
 • Pitanje od

  U situaciji prikazanoj na slici…

  • … imate prednost u odnosu na vozilo
  • dužni ste da usporite kretanјe svog vozila i da ga, po potrebi, zaustavite da bi propustili samo prvo vozilo iz suprotnog smera
  • dužni ste da usporite kretanјe svog vozila i da ga, po potrebi, zaustavite i propustite vozilo koje Vam dolazi u susret
 • Pitanje od

  Vozač koji ulazi vozilom na put sa prvenstvom prolaza:

  • dužan je da propusti samo vozila koja dolaze sa nјegove leve strane krećući se tim putem
  • dužan je da propusti samo motorna vozila koja se kreću tim putem
  • dužan je da propusti samo vozila koja dolaze sa nјegove desne strane krećući se tim putem
  • dužan je da propusti sva vozila koja se kreću tim putem
 • Pitanje od

  U situaciji prikazanoj na slici, saobraćajna traka sa izmenlјivim smerom kretanјa na kojoj je saobraćaj regulisan semaforima je označena brojem:

  • 1
  • 2
  • 3
 • Pitanje od

  U situaciji prikazanoj na slici, vozilu za auto taksi prevoz putnika koje se sa parking mesta uklјučuje u saobraćaj:

  • niste dužni da omogućite uklјučivanјe, ali ćete to učiniti s obzirom da ste na vreme uočili nјegovu nameru, jer ćete na taj način izbeći nastanak opasne situacije ukoliko vozač nastavi započetu radnјu
  • dužni ste da omogućite uklјučivanјe, jer morate propustiti vozilo koje je započelo radnјu uklјučivanјa u saobraćaj
  • dužni ste da omogućite uklјučivanјe vozila, jer se radi o vozilu za javni prevoz putnika
 • Pitanje od

  Vozaču vozila koje je isklјučeno iz saobraćaja:

  • oduzeće se registarske tablice, uz izdavanјe potvrde o oduzimanјu
  • oduzeće se saobraćajna dozvola uz izdavanјe potvrde o oduzimanјu
  • oduzeće se vozačka dozvola uz izdavanјe potvrde o oduzimanјu
 • Pitanje od

  Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu ne sme upravlјati vozilom kategorije V:

  • čija snaga motora prelazi 80 kW, samo do navršenih 18 godina života
  • čija snaga motora prelazi 80 kW, osim ako je pod nadzorom člana porodice, koji se nalazi u tom vozilu i koji ima važeću vozačku dozvolu za upravlјanјe vozilom kategorije V u trajanјu od najmanјe pet godina
  • čija snaga motora prelazi 80 kW, samo u periodu od 23,00 do 06,00 časova
 • Pitanje od

  Svako pojedino vozilo jednoznačno je određeno:

  • identifikacionom oznakom vozila i brojem motora
  • registracionom nalepnicom
  • identifikacionom oznakom vozila, koju određuje proizvođač vozila
 • Pitanje od

  Stop svetlo ne moraju imati motorna vozila i priklјučna vozila koja na ravnom putu ne mogu razviti brzinu kretanјa veću od:

  • 25 km/h
  • 35 km/h
  • 45 km/h
 • Pitanje od

  U situaciji prikazanoj na slici preticanјe:

  • Vam nije dozvoljeno
  • Vam je dozvoljeno

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *